Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. HONKYS a.s. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá HONKYS a.s. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

GDPR

Vzhledem k NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, který se stal platným 25. května 2018 na území ČR a všech dalších Evropských zemí, jsme povinni informovat své zákazníky o pohybu jejich osobních dat a zaručit jim, že jejich data nebudou zneužita třetími osobami. Osobní údaje našich zákazníků slouží výhradně pro jejich zpětné kontaktování za účelem odpovědi.

+420 561 034 570      info@honkys.eu

 

© 2018 HONKYS a.s. – všechna práva vyhrazena